Szukaj
Close this search box.

Regulamin Wynajmu Dmuchańców

1. W koszt wynajmu rodzinnego wliczony jest transport do 30 km od siedziby firmy (dodatkowy dystans liczony będzie taryfą 1 zł/km), rozstawienie, przedłużacze, śledzie trzymające dmuchaniec w miejscu, oraz plandeki.

2. Aby nadmuchać dmuchańce, niezbędny jest dostęp do prądu 230 V w promieniu 50 m.

3. W razie złej pogody (błyskawice, burze, ulewy, wichury) pracownik firmy skontaktuje się z państwem w celu przesunięcia rezerwacji na inny termin. Państwo również mogą zmienić termin rezerwacji w razie złej pogody na inny wolny termin. Po rozstawieniu koszt wynajmu nie podlega zwrotowi.

4. Teren musi być równy, najlepiej trawiasty i wyczyszczony z kamieni, szkła, odchodów psów itd.

5. Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić o wszelkiego rodzaju podziemnych niebezpieczeństwach przed wbiciem pierwszych śledzi. Wynajmujący musi wiedzieć, czy w trawniku są rury nawadniające, kable elektryczne, linie gazu, linie prądu lub inne niebezpieczeństwa. Nasza firma nie odpowiada za złe wybranie terenu pod rozstawienie.

6. Wynajmujący musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa zapisanych na etykiecie każdego dmuchańca:

– z urządzenia korzystają dzieci do lat 12,
– przed wejściem należy zdjąć: obuwie, okulary i wszelkie wisiorki z szyi,
– na urządzeniu nie wolno spożywać jedzenia i napoi,
– zakaz wnoszenia ostrych przedmiotów,
– zjeżdżalnie służą do zjeżdżania, nie wolno na/z nich skakać.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności cywilno prawnej wynikającej z niedostosowania się do regulaminu użytkowania dmuchańców.

7. Zabrania się pompowania dmuchańca w deszczu. Jeżeli zaczyna padać należy wyprosić wszystkich z urządzenia, spuścić powietrze, a następnie zawinąć go oraz umiejscowić dmuchawę w miejscu suchym i zadaszonym.

8. W razie silnego porywistego wiatru postępujemy tak samo jak podczas deszczu.

9. Wynajmujący musi zapewnić przynajmniej metrowej szerokości przejście dookoła dmuchańca. Przejście to nie może być zastawiane.

10. Wynajmujący musi zabronić przebywania dzieciom i dorosłym w terenie bezpośredniego kontaktu z dmuchawami i kablami pod napięciem elektrycznym. Teren ten musi być zabezpieczony w gestii wynajmującego.

11. W razie nagłej utraty prądu urządzenie powoli zacznie opadać. Poproś wszystkie dzieci i dorosłych bawiących się na urządzeniu aby natychmiast usiadły i czekały na instrukcje oraz pomoc w ewakuacji od dorosłego.

12.Dzieci poniżej 5-go roku życia muszą być pod stałą opieką dorosłego – opiekuna na dmuchańcu.

13. Przy odbiorze dmuchańca nieuszkodzony sprzęt należy doprowadzić do stanu czystości w jakim on był przy rozstawieniu. Najlepiej odkurzyć odkurzaczem lub dmuchawą do liści a następnie przetrzeć wodą z płynem do naczyń brudne miejsca.

 

1. Rodzice lub opiekunowie nadzorują i dbają o bezpieczną zabawę własnych dzieci.

2. Na urządzenia można wchodzić tylko od strony frontowej, niedopuszczalne jest wspinanie się po ścianach bocznych

3. Ze względu na bezpieczeństwo w trakcie zabawy zabrania się:

– przebywać w obuwiu

– nosić okulary

– posiadać ozdoby zawieszone na szyi

– posiadać ostre przedmioty

– spożywać posiłki, słodycze, napoje

4. Wymagane jest słuchanie osoby nadzorującej sprzęt i zabawę

5. Zabrania się popychania, bicia innych dzieci

6. Ze zjeżdżalni nie wolno skakać ani wdrapywać się na jej ściany

7. Wymaga się ogólnej kultury zabawy

8. na zjeżdżalni nie wolno:

– zjeżdżać trzymając się za ręce

– zjeżdżać na inne osoby

– popychać i bić inne dzieci

– przepychać się podczas wchodzenia po drabince

9. Dzieci niezdyscyplinowane, nieposłuszne, wulgarne i agresywne będą usuwane z urządzenia – koszty nie będą zwracane

10. Za zdarzenia losowe odpowiadają opiekunowie

11. Za odzież, pieniądze i inne przedmioty pozostawione podczas zabawy odpowiada opiekun dziecka.